جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ آذرماه

جدول پخش مدرسه تلویزیونی روز شنبه ۲۲ آذر در تمام مقاطع تحصیلی اعلام شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی به شرح زیر است:

 

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی پایه – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
خط در گرافیک – رشته گرافیک – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
فیزیک – مشترک تمام رشته‌ها – پایه ۱۰ و ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
ریاضی – رشته مشترک تمام رشته‌ها – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
شناخت مواد و مصالح – پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
نگارش – درس سوم (طبقه بندی موضوع) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
نگارش – درس سوم (نگاه کنیم و بنویسیم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
نگارش – درس سوم (انتخاب زبان نوشته) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
رشد حرفه‌ای معلمان

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۲ – پایه ۱۱ – رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۳ – پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته‌ها.
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی
ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان… عصر…..
ساعت۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.