جدول پخش مدرسه تلویزیونی

جدول زمان پخش “مدرسه تلویزیونی ایران” برای سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ اعلام شد.

جدول زمان پخش “مدرسه تلویزیونی ایران” از شبکه‌های آموزش، شبکه ۴ و قرآن و معارف در تاریخ سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ به قرار زیر است.

شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقشه کشی معماری و طراحی معماری پایه۱۱ رشته نقشه کشی ساختمان شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ معماری داخلی و ساختمان پایه ۱۱و ۱۲ رشته نقشه کشی معماری شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا۹:۳۰ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ نقشه کشی فنی رایانه پودمان ۳ رشته نقشه کشی پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ تعمیر و عیب یابی سوخت وجرقه رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی فصل ۸ انرژی و تبدیل آن پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ علوم تجربی فصل ۸ تولید مثل در جانداران پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی زمین ساخت ورقه‌ای پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش معلمان سنجش کار پوشه‌ای (کاغذی و دیجیتالی)

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی دو پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی دو پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی سه پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰ تا۲۰:۲۵ فیزیک یک پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک سه پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴:
ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱ تمام رشته‌ها

ساعت۸:۳۰ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۱۵ درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵ درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱:۴۵ درس زبان خارجه۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۲:۱۵ درس هندسه۲ پایه۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۲:۴۵ درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵ درس حسابان۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما:
ساعت ۸:۰۰ اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت۱۵ عربی زبان قرآن ۲ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک و علوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

بر اساس ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ وزارت آموزش و پرورش کلاس حضوری مدارس ابتدایی در پایه اول و دوم در مناطق زرد و آبی از اول بهمن ۹۹ بر قرار است.

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.