جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۶ دی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان در شبکه‌های آموزش، چهار سیما و سیمای قرآن اعلام شد.

زمان پخش برنامه‌های مدرسه ایرانی در جمعه ۲۶ دی به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

از ساعت ۷:۴۵تا ۸، آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠، نازک دوزی – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

از ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰، شناخت مواد و مصالح- رشته نقشه کشی معماری – پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ۹تا۹:۳۰، شهروند الکترونیک – رشته تولید خبر رسانه‌ای – پایه ۱۰- شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:

از ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول

از ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، ریاضی وزندگی بامحوریت پایه سوم

از ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰، کاروفناوری پایه ششم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰، بسته تحولی مدرسه خوانا

از ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

از ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، بازی و ریاضی مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

از ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، کاروفناوری – پودمان چهار پایه هفتم

از ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، کاروفناوری – پودمان چهار پایه هشتم

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، کاروفناوری – پودمان چهار پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠، آموزش معلمان – محیط‌ها و ابزار‌های الکترونیکی سنجش تکوینی و تراکمی

متوسطه دوم:

از ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷، زمین شناسی – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰، ریاضی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، تفکر و سواد رسانه‌ای – درس انتخابی – مشترک تمامی رشته‌ها

شبکه ۴ سیما:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف سیما:

ساعت ۸:۰۰، اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰، اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۰۰، اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو − 1 =