جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۷ دی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان در شبکه‌های آموزش، چهار سیما و سیمای قرآن اعلام شد.

زمان پخش برنامه‌های مدرسه ایرانی در روز شنبه ۲۷ دی به شرح زیر است:
شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠ ، عناصر و جزییات- رشته نقشه کشی معماری- پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩، شناخت مواد و مصالح- رشته نقشه کشی معماری- پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰، نازک دوزی – رشته خیاطی – پایه ۱۰- شاخه کاردانش
ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵،الگو سازی لباس بچگانه -طراحی و دوخت- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰، ایده پردازی لباس اقوام – رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان
پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
نگارش – درس چهارم (کوچک کردن موضوع )
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
نگارش – درس چهارم ( گوش بدهیم و بنویسیم )
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
نگارش – درس چهارم( فضا و رنگ نوشته )
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش معلمان -سنجش تشخیص برای برنامه آموزشی و اصلاح یادگیری

متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
اعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته ها
ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰
ریاضی سه- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
ریاضی دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

****
شبکه ۴سیما:
ساعت۷:۳۰درس زبان خارجی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران ۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس عربی زبان قران ۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱ پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس حسابان ۱پایه۱۱ رشته ریاضی و فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

****
شبکه قرآن ومعارف سیما:
ساعت ۸:۰۰، علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری.
ساعت ۸:۳۰،احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری.
ساعت۱۱،درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
ساعت۱۱:۳۰،درس آموزش قرآن اول دبستان.
ساعت۱۵، دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت۱۵:۳۰،آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه.

 

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − هفده =