جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۸ دی ۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان در شبکه‌های آموزش و چهار سیما اعلام شد.

زمان پخش برنامه‌های مدرسه ایرانی در روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه -رشته الکترونیک – پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ شهروند الکترونیک – پایه ۱۰- رشته تولید چند رسانه‌ای -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰ مراقبت از کودک -پایه ۱۰ – رشته تربیت، کودک – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تنیس روی میز – پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی، شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ کاراته -پایه۱۱ – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، بازی و ریاضی، پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، فارسی و نگارش، پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، فارسی و نگارش، پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳، علوم تجربی و تفکر، پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰، مطالعات و مهارت‌های اجتماعی، پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، مطالعات و مهارت‌های اجتماعی، پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، ریاضی- کوچکترین مضرب مشترک، پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، ریاضی- رابطه فیثاغورس، پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، ریاضی – اتحاد مربع دو جمله ای، پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠، پرورشی – خوداگاهی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰، زیست شناسی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠، شیمی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، شیمی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵، فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰، ریاضی دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

ساعت۷:۳۰، درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸، درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰، درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵، درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵، درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۱:۱۵، درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱:۴۵، روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵، درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵، درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵، درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =