جدول پخش برنامه درسی ۲۴ اردیبهشت

جدول پخش برنامه درسی ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهار شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش
متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:
ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ -پایه١٠-نسبت‌های مثلثاتی -شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه١٢رشته‌های کامپیوتر -شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ درس الزامات محیط کار -پایه١٠ -مهارت‌های کاریابی شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵-پایه١٢-رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عناصر و جزییات -پایه١٢-رشته نقشه کشی معماری-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس برنامه نویس تراش CNC -پایه١٢ – رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.