طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

مرور دستاوردهای چهل ساله انقلاب در مجمع عالی بسیج طبس

طبس نیوز، مجمع عالی بسیج شهرستان طبس با حضور جمع کثیری از بسیجیان امروز برگزار و انتخابات مجمع عالی بسیج نیز در این جلسه انجام شد.

به گزارش طبس نیوز، سرهنگ حسین خسروی، هادی سیاسی کشوری و سخنران ویژه مجمع عالی بسیج شهرستان طبس در جمع بسیجیان گفت: یکی از راه های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب ایران این است ک از مشکلات و نارسایی های اقتصادی استفاده کند تا بگوید مدیریت دینی کارامد نیست .اما حقیقت این است ک مدیریت دینی کارامد است و اگر ما از این مدیریت استفاده می کردیم امروز تا این حد هم وابسته نبودیم.

وی افزود: خودکفایی و بی نیازی ب معنای استفاده از منابع داخلی خود باعث سروری بر دنیا می شود  ، جایگاهی ک ما امروز از نظر نظامی داریم می توانیم از نظر اقتصادی نیز داشته باشیم .

حسین خسروی گفت: یک دلیل کلی ما بر کارامدی اگر نظام جمهوری اسلامی،استقامت و  ایستادگی ۴۰ ساله آن است.

وی افزود: تفاوت امروز با قبل انقلاب این است ک توجه و تنبه در اسلام وجود دارد و این که پهلوی مانعی بر سر راه پیشرفتش نبود اما وابسته بود ولی امروز تمام دنیا در مقابل ایران ایستاده اند اما با سرعت زیادی به سوی پیشرفت پیش می رویم.

خسروی  در این مجمع تاکید کرد: هنر جمهوری اسلامی این است که  با  ۸ سال جنگ،  ۴۰ سال تحریم و ۱۷ هزار شهید در ردیف ۱۰ کشور اول جهان است

وی تاکید کرد: اولین دستاورد انقلاب اسلامی، غبار زدایی از اسلام ناب است یعنی اسلام هویت خود را پیدا کرده و این به آن معنا نیست ک امروز اسلام ب طور کامل رعایت میشود اما به این معناست که اسلام و مسلمانان جایگاه خود را در دنیا یافته است .

خسروی استقلال سیاسی را دومین دستاورد انقلاب  دانست و گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی مردم در تمام شئونات خود دست دارند و از مدرسه تا کلان جامعه نمایندگانشان را خود انتخاب می کنند

وی با اشاره به ارزشمندی عدد چهل افزود: این چهل در میان ما مسلمانان با ارزش است .  چهل سالگی انقلاب سال پختگی و بالندگی است . اما دشمن نمیخواهد بالندگی ما را ببیند و امسال به گفته رهبر انقلاب همه ما باید فارغ از هر حزب و تفکر سیاسی به این ۴۰ سالگی اهمیت و ارزش بگذاریم.

سرهنگ پاسدار تاکید کرد، سال چهلم سال حساسی است و همه باید به منافع ملی فکر کنیم و تا ۲۲ بهمن به یکدیگر یاداوری کنیم تا سخن رهبری را فراموش نکنیم که مگس روی زخم می نشیند و سعی کنیم مشکلات را حل کنیم