۱۳۰ کارگاه اشتغال خرد خانگی بسیج سازندگی در قاینات به بهره‌برداری رسید

مراسم افتتاح ۱۳۰ کارگاه اشتغال خرد خانگی با حضور رئیس بسیج سازندگی کشور، به نمایندگی از این کارخانه‌ها در قاینات به بهره‌برداری رسید

سردار «محمد زهرایی» رئیس بسیج سازندگی کشور در مراسم افتتاح ۱۳۰ کارگاه اشتغال خرد خانگی که به نمایندگی از این کارخانه‌ها که در قاینات به بهره‌برداری رسید، اظهار داشت: بسیج به عنوان یک نهاد تسهیل‌گر بین امام امت و امت قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جوانان دهه ۷۰ و ۸۰ داریم که در گروه‌های جهادی فعالیت داشته و اینها همه بیمه انقلاب هستند افزود: اگر مدیریت و مسئولیت را به نسل جدید انقلاب که رویش انقلاب است واگذار کنیم در گام دوم انقلاب که بارها مقام معظم رهبری در آن از جوانان و نوجوانان نام بردند به تمدن نوین اسلامی خواهیم رسید.

رئیس بسیج سازندگی کشور بیان کرد: در پنج مرحله انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی از خود انقلاب که انفجار نور بود از استقرار حکومت اسلامی که شکل گرفت تا دولت سازی اسلامی که گام سوم است برای رسیدن به تمدن اسلامی فاصله داریم. بدون دولت سازی اسلامی کمتر میتوان امیدوار بود که جبهه سازی و کار اجتماع سازی اسلامی صورت بگیرد‌ و اگر این دو گام برداشته نشود صدالبته تمدن نوین اسلامی دچار مشکل خواهد شد‌.  

زهرایی عنوان کرد: تمدنی که امروزه در مقابل تمدن پوشالی غرب قرار میگیرد و چهره به ظاهر متمدن غرب را سال های سال بعد از رنسانس فریفته و جوامع مختلف کشورها را به بردگی کشیده و استثمار نوین را به وجود آورده، تمدن نوین اسلامی افشاگری میکند.

وی اظهار کرد: این وسط ۸ سال دفاع مقدس تعیّین بخش مردم سالاری در حوزه نظامی بود. مبانی انقلاب مردم پایگی است. ۸ سال دفاع مقدس یک عرصه عمل برای انقلاب اسلامی بود.  

رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: جایی پیروزی ها برای دفاع مقدس عارض و حادث شد که بسیجیان، سپاه و رزمندگان به این نتیجه رسیدند که مسئولیت دفاع از سرزمین را خودشان به دست بگیرند در آن روز بود خرمشهرها آزاد شد.  

زهرایی بیان کرد: ۸ سال دفاع مقدس مولفه های بسیار زیادی دارد. مسیری که رزمندگان طی کردند. دفاع مقدس امتداد انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی امتداد خط عاشورا است. مسیر مسیر مبارکی است و هر فردی در این مسیر قرار گرفت از همه وجودش مایه گذاشت.  

وی افزود: دفاع مقدس به جهانیان ثابت کرد که ۶۰ کشور تا بن دندان مسلح در مقابل یک انقلاب نوپا اما مردمی انقلابی و ولایی نمیتوانند کاری را از پیش ببرند.  

رئیس بسیج سازندگی کشور تصریح کرد:آیا دفاع مقدس تمام شده؟ آیا امروز هم مشابه دفاع مقدس به رزمندگان، افسران، امیران و سرداران دفاع مقدس نوین نیاز نداریم؟ آیا دشمن دشمنی خود را کنار گذاشته است؟ آیا مرز بین جبهه حق و استکبار تغییر کرده؟ خیر. تاکتیک، شیوه و روش ها تغییر کرده است.

زهرایی بیان کرد: ما امروز در چند دفاع مقدس نوین به سر میبریم؛ در جنگ با فقر و محرومیت. به نوعی نظام اداری ما را به سمت تولید فقر و محرومیت هدایت میکنند فرآیندها، استانداردها، قوانین و آدم های تولید کننده فقر را به ما تحمیل کردند.اولین جنگ درون خانواده ما جنگ فقر و محرومیت است.  

وی اظهار کرد: جنگ تمام عیار اقتصادی در کمپین فشار حداکثری؛ ما در یک دفاع مقدس نوین هستیم. نگاه لیبرالی به اقتصاد به بهانه بازار آزاد به بهانه سرمایه گذاری کلان باعث شد که اختلاف طبقاتی، شهروند درجه یک و دو ایجاد و برخی ارباب سرمایه دار و برخی رعیت شوند.  

رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: ماحصل این نوع تفکر که متاسفانه در دولتها تکرار شد باعث فاصله گیری مردم از اقتصاد بود. داشته های مردم در پیکره اقتصاد دیده نشد و کم کم مردم از انقلاب آشنایی زدایی کردند و فاصله گرفتند.  

زهرایی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی همان نسخه عملیاتی و تئوری انقلاب در بخش اقتصادی است.اقتصاد مقاوتی منهای مردم برابر با صفر مطلق است مردم در اقتصاد تمام راه حل هستند.  

وی تصریح کرد: در اقتصاد احتیاج به تحول نداریم احتیاج به انقلاب داریم. اقتصاد باید به نفع مردم تغییر کند و پس از آن شاهد نجات اقتصاد هستیم.  

رئیس بسیج سازندگی کشور با بیان اینوه ظرفیت ها در کشور لایتناهی است، اظهار کرد: در دفاع مقدس نوین ما شناختیم افرادی که از جنس شهید باقری ها و محمود کاوه ها بودند، شناختیم امروز در جنگ اقتصادی محمودکاوه ها اشتغال آفرینان و تولید کننده ها هستند.  

زهرایی بیان کرد: این به باور ما مسئولان ننشسته که ما پشتیبانی کننده هستیم. خط لجمن و مرز با جبهه استکبار در دست تولید کننده و کارآفرین است اگر با این نگاه به اقتصاد به این جنک نگاه کنیم پشتیبانی کننده اینها خواهیم بود آن زمان خواهیم دید که کار مردمی شده و مردم در اقتصاد ورود میکنند.  

وی خاطرنشان کرد: به حول قوه الهی در این دولت که امید داریم بخش مردمی آن بسیار پررنگ شود و درشعار رئیس جمهور هم بود بسته مردمی کردن ماموریت های دولت را سازمان بسیج مستضعفین قبول کرده و مسئولیت را به بنده سپردند که با وزارتخانه های مختلف و هئیت دولت در حال رایزنی هستیم این اتفاق رقم بخورد؛ بسیج به عنوان یک نهاد تسهیلگر بین امام امت و امت قرار میگیرد و به مردمی کردن دولت یک سامانی خواهیم داد.  

رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: در حال حاضر جوانان دهه ۷۰ و ۸۰ داریم که در گروه های جهادی فعالیت داشته و اینها بیمه انقلاب هستند. اگر مدیریت و مسئولیت را به نسل جدید انقلاب که رویش انقلاب است واگذار کنیم در گام دوم انقلاب که بارها رهبر در آن از جوانان و نوجوانان نام بردند به تمدن نوین اسلامی خواهیم رسید.بودجه، اعتبار و ساختار اداری ته جدول است و از همه مهمتر نیروی انسانی است.  

زهرایی بیان کرد: حرکات و پیوندهای اجتماعی در تنگناهای معیشتی بسیار امیدوار کننده است. نهضت کمک مومنانه ثابت کرد در همین نداشته ها و فشارهای اقتصادی مردم پیش قدم هستند. ما سال گذشته در یک مرحله بیش از ۱۴ میلیون بسته ۳۵۰ هزار تومانی توزیع و ۵۲۸۰ زندانی آزاد شدند همیشه کمک مردم چند برابر کمک نهادها، ادارات و بسیج بود.  

وی عنوان کرد: وقتی نهضت کمک مومنانه با کمک مردم انجام شد نمیتوان در بخش اقتصادی کاری کرد؟ صدالبته درکنار هم، برای مردم، از متن مردم و پیرو مردم میتوانیم در عرصه اقتصادی حرکت کنیم.

همچنین سردار محمد زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور در حاشیه افتتاح کارگاه گلیم بافی و تابلوفرش در آرین شهر، اظهار کرد: این انقلاب، سرزمین و کیان مال شما مردم است.  

وی با بیان اینکه باید مطالبه گر بود، افزود: مطالبه گری در خراسان جنوبی کم است.  

رئیس بسیج سازندگی کشور در مورد صندوق قرض الحسنه شهدای گمنام آرین شهر، بیان کرد: ان شاءالله این صندوق با همکاری اعضا و مدیر صندوق به تعاونی ختم شود.  

زهرایی بیان کرد: برند سازی برای فروش محصولات در بازار بسیار مهم است و پیشنهاد میشود این صندوق برای فروش محصولات در حال حاضر از برند “بستو” استفاده کند اما برای بعدا در بحث برند اسم خوبی انتخاب و برندسازی انجام شود.  

وی اظهار کرد: ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۴ درصد برای صندوق قرض الحسنه شهدای گمنام آرین شهر جهت توسعه صندوق به تعاونی و توسعه کارگاه با هدف ایجاد اشتغال پرداخت میشود.  

رئیس بسیج سازندگی کشور از پرداخت ۵۰۰ میلیون ۱۸ درصد برای افرادی که توان پرداخت دارند جهت ایجاد اشتغال خبر داد و گفت: ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیز برای صندوق قرض الحسنه شهدای گمنام آرین شهر اختصاص میدهیم.  

انتهای پیام/۳۶۳۵/ی


لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − سه =