چاپ این خبر

گزارش تصویری/ یادبود افتخار کوچه آبروی محله به مناسبت آزادسازی خرمشهر

گزارش تصویری/ یادبود افتخار کوچه آبروی محله به مناسبت آزادسازی خرمشهر
طبس نیوز: 

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر یادبود افتخار کوچه آبروی محله در خیابان ۱۵ خرداد(پایین محله) طبس برگزار شد؛ شهیدان حسن اشکاوند، محمدرضا نجاریان و علی اخوان مهدی از طبس در عملیات آزادسازی خرمشهر به شهادت رسیدند.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/general/news-id=45266