طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

پهنه‌بندی توان‌های محیطی گردشگری استان مازندران در جهت توسعه اکوتوریسم

مکان‌یابی نواحی مستعد اکوتوریسم، از ایده‏های مهم در مدیریت و توسعه گردشگری است. این گرایش از گردشگری، نقش مهمی در حفاظت از منابع زیست‌محیطی و اقتصادی کشورهای جهان ایفا می‎کند.

چکیده:  

مکان‌یابی نواحی مستعد اکوتوریسم، از ایده‏های مهم در مدیریت و توسعه گردشگری است. این گرایش از گردشگری، نقش مهمی در حفاظت از منابع زیست‌محیطی و اقتصادی کشورهای جهان ایفا می‎کند؛ به طوری که توسعه آن در هر کشوری نیازمند مدیریت و برنامه‎ریزی مؤثر در این حوزه است. هدف از این پژوهش، شناسایی نواحی مستعد اکوتوریسم در استان مازندران است، تا ضمن حفاظت از منابع طبیعی استان، زمینه تأمین منابع مالی پایدار، برای مجموعه مدیریت شهری فراهم شود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می‎باشد. در این پژوهش، از تحلیل سلسله‌مراتبی و مجموعه سیستم‎های تصمیم‌گیری چندمعیاره در کنار مجموعه‎های فازی مقدار بازه‎ای و اعمال نتایج در سیستم اطلاعات جغرافیایی، به منظور شناسایی نواحی مستعد اکوتوریسم در استان مازندران استفاده شده است. نتایج نشان دادند که در میان چهار معیار اصلی شناسایی شده، معیار پتانسیل‎های گردشگری (با وزن نرمال شده نسبی ۰/۳۱۱)، بیشترین تأثیر و در مقابل، معیار تسهیلات و خدمات مسافرتی (با امتیاز نرمال شده ۰/۱۲۰)، کمترین تأثیر را داشته است. همچنین نواحی شناسایی شده جهت توسعه اکوتوریسم، نزدیک‎ترین فاصله را با مراکز نمونه گردشگری و هم‎زمان دورترین فاصله را با نواحی نامطلوب داشته‎اند.

واژه‌های کلیدی: مکان‌یابی، گردشگری، اکوتوریسم، مدل AHP فازی، استان مازندران

نویسنده:

صادق هادیزاده زرگر: کارشناسی‌ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری – سال پنجم، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.