طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

تولید علم مهمترین خواسته از دانشجویان است

حاجی حسینی بیان داشت: بزرگترین وظیفه و خواسته از جریان دانشجویی دو چیز است اول تولید علم ثانیاً مطالبه گری و گفتمان سازی که تحقق…

حاجی حسینی بیان داشت: بزرگترین وظیفه و خواسته از جریان دانشجویی دو چیز است اول تولید علم ثانیاً مطالبه گری و گفتمان سازی که تحقق این دو مستلزم استقلال جریان دانشجویی از هر جریان و گروه سیاسی است.

لینک منبع خبر