طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

هدف از ایجاد بسیج دانشجویی ، تشکیل حکومت بزرگ اسلامی است/ »حججی‌های بسیاری تربیت و سازماندهی شده اند

هدف از ایجاد بسیج دانشجویی ، تشکیل حکومت بزرگ اسلامی است/ »حججی‌های بسیاری تربیت و سازماندهی شده اند لینک منبع خبر

هدف از ایجاد بسیج دانشجویی ، تشکیل حکومت بزرگ اسلامی است/ »حججی‌های بسیاری تربیت و سازماندهی شده اند

لینک منبع خبر