آسمان به زمین طبس نشست

اولین پرواز شرکت هواپیمائی آسمان تهران_طبس امروز بر زمین طبس نشست.

آتش جشن «سده» در روستای پیرحاجات طبس، غصه‌های اهالی را سوزاند

این بار آهن‌ربای جذب ما به‌سوی روستای «پیرحاجات» طبس، علاوه بر شوق زیارت، زمزمه‌ی برگزاری جشنی…

جوان طبسی ناجی عقاب طلایی شد

عقاب، پرنده بزرگ زرد و قهوه‌ای با پرهای سفید و سرگنده برنزی، منقار برگشته وچنگال‌های قدرتمند،…