مراسم شام غریبان حضرت امام رضا (ع) در جوار بارگاه برادر بزرگوارش حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) – طبس نیوز

مراسم شام غریبان حضرت امام رضا (ع) در جوار بارگاه برادر بزرگوارش حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع)

گزارش تصویری از مراسم شام غریبان حضرت امام رضا (ع) در جوار بارگاه نورانی برادر بزرگوارش حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس میقات الرضا.

گزارش تصویری از مراسم شام غریبان حضرت امام رضا (ع) در جوار بارگاه نورانی برادر بزرگوارش حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس میقات الرضا.

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

 

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

شام غریبان حضرت امام رضا(ع) در میقات الرضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =