بودجه تملک دارایی های خراسان جنوبی ۳۵.۶۳ درصد افزایش یافت

بودجه تملک دارایی های خراسان جنوبی 35.63 درصد افزایش یافت

خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی از رشد ۳۵.۶۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در لایحه بودجه ۹۱ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در  لایحه بودجه ۹۱ را ۱۶۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این رقم نسبت به بودجه مصوب سال جاری ۳۵.۶۳ درصد رشد داشته است.

“استاندار خراسان جنوبی مجتمع ۱۷ هکتاری گمرک استان، ایجاد تاسیسات فاضلاب بیرجند و احداث راه های طبس به بشرویه را از دیگر پروژه های اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۱۵ برشمرد.

وی با اشاره به اینکه این رقم به مجلس ارائه شده و به منزله تصویب نیست، تاکید کرد: نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی از طریق وزرات خانه های مربوطه و حضور در مجلس برای پیگیری اعتبارات اقدام کنند.

رشید با اشاره به جزئیات بودجه ۹۱ در خراسان جنوبی، تصریح کرد: بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استان در بخش اول ۷۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

وی سهم استان از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی را ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: همچنین بودجه مصوبات خاص در استان ۱۲ میلیارد تومان بوده است.

رشید با بیان اینکه رقم پیش بینی شده برای راه اندازی شهرستانهای جدیدالتاسیس یک میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: همچنین ارتقاء شاخص های توسعه روستایی شش میلیارد و ۲۲۰میلیون تومان اعلام شده است.

وی بودجه پیش بینی شده برای سالن های چند منظوره را ۴۰۰ میلیون تومان، تکمیل طرح های تامینی و تربیتی سه میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان، تخریب مدارس غیر استاندارد و مقاوم سازی مدارس ۹ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان و طرح های اجرایی و مطالعاتی را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ذکر کرد.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص اخذ مجوزهای کمیسیون ماده ۲۱۵ در استان، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای سال ۹۱ ماده ۲۱۵ اخذ شده و در قالب پروژه های پیشنهادی استان توزیع خواهد شد.

وی به پروزه های استان که کمیسیون ماده ۲۱۵ در استان را اخذ کردند، اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان، احداث پارک علم و فناوری، احداث مرکز فرهنگی ورزشی بیرجند، احداث و تجهیز دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی آمفی تئاتر دانشگاه بیرجند، احداث و تجهیز کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند، مطالعه و تجهیز و اجرای عملیات آبخیزداری سیاه کوه از جمله این پروژه ها است.

استاندار خراسان جنوبی مجتمع ۱۷ هکتاری گمرک استان، ایجاد تاسیسات فاضلاب بیرجند و احداث راه های طبس به بشرویه را از دیگر پروژه های اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۱۵ برشمرد.

وی در خصوص پروژه های قابل پیگیری در لایحه بودجه ۹۱ استان، تصریح کرد: احداث بیمارستان فردوس با سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، اکتشاف مواد معدنی در استان ۷۵۰ میلیون تومان، بهسازی راه های فیزآباد – بجستان- فردوس – دیهوک و فردوس – تربیت حیدریه – بیرجند ۲۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، بهسازی راه زابل به نهبندان ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و احداث باند دوم زاهدان به بیرجند چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از جمله این پروژه ها است.

رشید احداث مجتمع ادارات خراسان جنوبی با سه میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان، احداث آموزشکده فنی و حرفه ای ۸۰۰ میلیون تومان، تعمیرات و خرید تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۴۵۰ میلون تومان و تامین فضاهای آموزشی آموزشکده فنی قاین ۶۹۸ میلیون را از دیگر پروژه های قابل پیگیری در لایحه بودجه ۹۱ استان ذکر کرد.

خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی از رشد ۳۵.۶۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در لایحه بودجه ۹۱ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در  لایحه بودجه ۹۱ را ۱۶۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این رقم نسبت به بودجه مصوب سال جاری ۳۵.۶۳ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه این رقم به مجلس ارائه شده و به منزله تصویب نیست، تاکید کرد: نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی از طریق وزرات خانه های مربوطه و حضور در مجلس برای پیگیری اعتبارات اقدام کنند.

رشید با اشاره به جزئیات بودجه ۹۱ در خراسان جنوبی، تصریح کرد: بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استان در بخش اول ۷۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

وی سهم استان از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی را ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: همچنین بودجه مصوبات خاص در استان ۱۲ میلیارد تومان بوده است.

رشید با بیان اینکه رقم پیش بینی شده برای راه اندازی شهرستانهای جدیدالتاسیس یک میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: همچنین ارتقاء شاخص های توسعه روستایی شش میلیارد و ۲۲۰میلیون تومان اعلام شده است.

وی بودجه پیش بینی شده برای سالن های چند منظوره را ۴۰۰ میلیون تومان، تکمیل طرح های تامینی و تربیتی سه میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان، تخریب مدارس غیر استاندارد و مقاوم سازی مدارس ۹ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان و طرح های اجرایی و مطالعاتی را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ذکر کرد.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص اخذ مجوزهای کمیسیون ماده ۲۱۵ در استان، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای سال ۹۱ ماده ۲۱۵ اخذ شده و در قالب پروژه های پیشنهادی استان توزیع خواهد شد.

وی به پروزه های استان که کمیسیون ماده ۲۱۵ در استان را اخذ کردند، اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان، احداث پارک علم و فناوری، احداث مرکز فرهنگی ورزشی بیرجند، احداث و تجهیز دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی آمفی تئاتر دانشگاه بیرجند، احداث و تجهیز کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند، مطالعه و تجهیز و اجرای عملیات آبخیزداری سیاه کوه از جمله این پروژه ها است.

استاندار خراسان جنوبی مجتمع ۱۷ هکتاری گمرک استان، ایجاد تاسیسات فاضلاب بیرجند و احداث راه های طبس به بشرویه را از دیگر پروژه های اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۱۵ برشمرد.

وی در خصوص پروژه های قابل پیگیری در لایحه بودجه ۹۱ استان، تصریح کرد: احداث بیمارستان فردوس با سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، اکتشاف مواد معدنی در استان ۷۵۰ میلیون تومان، بهسازی راه های فیزآباد – بجستان- فردوس – دیهوک و فردوس – تربیت حیدریه – بیرجند ۲۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، بهسازی راه زابل به نهبندان ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و احداث باند دوم زاهدان به بیرجند چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از جمله این پروژه ها است.

رشید احداث مجتمع ادارات خراسان جنوبی با سه میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان، احداث آموزشکده فنی و حرفه ای ۸۰۰ میلیون تومان، تعمیرات و خرید تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۴۵۰ میلون تومان و تامین فضاهای آموزشی آموزشکده فنی قاین ۶۹۸ میلیون را از دیگر پروژه های قابل پیگیری در لایحه بودجه ۹۱ استان ذکر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × پنج =