طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

مزایده زمین های دولتی برای متعادل سازی بازار است

رئیس اداره راه و شهرسازی طبس در واکنش به پیام شما مخاطبین نوشت: طبق قانون دولت (راه و شهر سازی) میتواند قسمتی از اراضی خود را به صورت مزایده واگذار نماید از این طریق ضمن عرضه زمین نسبت به تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها نیز اقدام میگردد .

طبس نیوز، پاسخ سید حسین سجادی معاون مدیر کل و ریاست اداره راه و شهرسازی طبس در پاسخ به صدای شما

«با سلام

ضمن تشکر از انعکاس نظرات مردم فهیم توسط آن کانال خبری

به استحضار میرساند طبق قانون دولت (راه و شهر سازی) میتواند قسمتی از اراضی خود را به صورت مزایده واگذار نماید از این طریق ضمن عرضه زمین نسبت به تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها نیز اقدام میگردد .

از آنجایی که راه و شهر سازی در صدد افزایش قیمت زمین نیست قیمت پایه در نظر گرفته شده برای اراضی منطقی و کارشناسی است و حتی در صورتی که نهایتا قیمت ها توسط شرکت کنندگان افزایش یابد قیمت نهایی از قیمت های نجومی عنوان شده به مراتب کمتر خواهد بود و در نتیجه آنچه حاصل میشود تعیین یک قیمت منطقی تر برای اراضی به عنوان مبنای قیمت گذاری میباشد و اگر این مزایده ها به صورت منظم انجام شود در کاهش قیمتها نیز موثر است.

از این طریق ضمن عرضه زمین و نهایتا کاهش یا معتدل سازی بازار از درآمد حاصله جهت تامین زیرساخت اراضی و نهایتا واگذاری به اقشار نیازمند استفاده می شود .

در نهایت از این رهگذر علاوه بر عرضه زمین و تامین نیاز اقشاری از جامعه و کاهش تقاضای موجود برای بازار و رفع التهابات قیمتی منشعب از عدم برابری عرضه و تقاضا زمینه انجام اقدامات حمایتی از اقشار نیازمند نیز فراهم میگردد.

شایان ذکر است برآورد مقدماتی هزینه اجرای آماده سازی پروژه ۶۰ هکتاری طبس بیش از ۱۰ میلیارد تومان میباشد.»

طبس نیوز از پاسخگویی این مدیر محترم و احترام وی به مخاطبین و مردم شریف شهرستان طبس تشکر می کند.

لینک خبر صدای شما مخاطبین محترم

زمین و مسکن طبس در تور دلالان