طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

گزارش تصویری خسارت سیل طبس

طبس نیوز: گزارش تصویری میدانی از سیل در شهرستان طبس

طبس نیوز: گزارش تصویری از خسارت سیل به شهرستان طبس