طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

استقامت رمز پیروزی

امام جمعه موقت طبس گفت: سختی ها باعث رشد، همت بلند، کمال و جنب و جوش میشود و این نیاز ما را وادار می کند که مسیر صحیح را انتخاب کنیم و در این تحریم ها اقتصاد مقاومتی را کلید بزنیم و به آن عمل کنیم.

به گزارش طبس نیوز، حجت الاسلام احمد مودب در خطبه های نماز جمعه گفت: شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در تبیین افکار امام راحل، دکترین مقاومت حضرت امام است.

امام جمعه موقت طبس با اشاره به صبر و استقامت و تاکید آن در نهج البلاغه و آیات و روایات بیان کرد: اسلام هدف نهایی دارد که آن سیادت انسان در دنیا و آخرت است.

وی افزود: مشکلات پی در پی حادث خواهد شد، جنگ تمام میشود فتنه ۸۷ رخ میدهد، این را پشت سر میگذاریم فتنه ۸۸ خواهد آمد، پس از آن جنگ اقتصادی و همینطور سختی ها پشت سر هم خواهد آمد ولی این به معنای شانه خالی کردن و احساس ضعف نیست چرا که خداوند وعده پیروزی داده است.

حجت الاسلام مودب خاطرنشان کرد: خداوند از وعده ای که میدهد تخلف نمی کند چه مربوط به دنیا و یا آخرت باشد.

وی با اشاره به پیروزی در سال ۵۷ گفت: پس از پیروزی استقامت کردید و فتنه های داخل رفع شد، امروز نیز استقامت کنید و به طریقه صالحین و به احکام دین عمل کنید و از اسلام و انقلاب فاصله نگیرید، بدعت ایجاد نکنید و بگذارید مسیر صحیح پیش رود و آن را ادامه دهید چون وعده خداوند حق است.

امام جمعه موقت طبس با اشاره به افول قدرت آمریکا گفت: دوران تاخت و تاز آمریکا تمام است و گذشت آن زمانی که قلدری می کرد و اینهمه قدرت برتر جهان، دارد سرنگون می شود و در مقابل استخوان هیچ ملتی بدون درد و ناراحتی جوش نمیخورد.

وی افزود: سختی ها باعث رشد، همت بلند، کمال و جنب و جوش میشود و این نیاز ما را وادار می کند که مسیر صحیح را انتخاب کنیم و در این تحریم ها اقتصاد مقاومتی را کلید بزنیم و به آن عمل کنیم.

پیروزی

به گزارش طبس نیوز، حجت الاسلام احمد مودب در خطبه های نماز جمعه گفت: شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در تبیین افکار امام راحل، دکترین مقاومت حضرت امام است.

امام جمعه موقت طبس با اشاره به صبر و استقامت و تاکید آن در نهج البلاغه و آیات و روایات بیان کرد: اسلام هدف نهایی دارد که آن سیادت انسان در دنیا و آخرت است.

وی افزود: مشکلات پی در پی حادث خواهد شد، جنگ تمام میشود فتنه ۸۷ رخ میدهد، این را پشت سر میگذاریم فتنه ۸۸ خواهد آمد، پس از آن جنگ اقتصادی و همینطور سختی ها پشت سر هم خواهد آمد ولی این به معنای شانه خالی کردن و احساس ضعف نیست چرا که خداوند وعده پیروزی داده است.

حجت الاسلام مودب خاطرنشان کرد: خداوند از وعده ای که میدهد تخلف نمی کند چه مربوط به دنیا و یا آخرت باشد.

وی با اشاره به پیروزی در سال ۵۷ گفت: پس از پیروزی استقامت کردید و فتنه های داخل رفع شد، امروز نیز استقامت کنید و به طریقه صالحین و به احکام دین عمل کنید و از اسلام و انقلاب فاصله نگیرید، بدعت ایجاد نکنید و بگذارید مسیر صحیح پیش رود و آن را ادامه دهید چون وعده خداوند حق است.

امام جمعه موقت طبس با اشاره به افول قدرت آمریکا گفت: دوران تاخت و تاز آمریکا تمام است و گذشت آن زمانی که قلدری می کرد و اینهمه قدرت برتر جهان، دارد سرنگون می شود و در مقابل استخوان هیچ ملتی بدون درد و ناراحتی جوش نمیخورد.

وی افزود: سختی ها باعث رشد، همت بلند، کمال و جنب و جوش میشود و این نیاز ما را وادار می کند که مسیر صحیح را انتخاب کنیم و در این تحریم ها اقتصاد مقاومتی را کلید بزنیم و به آن عمل کنیم.