خداوند به سپاه قوت و قدرت و محبوبیت بیش از پیش عنایت کند ان شاالله