سلام
امیدوارم این برخوردها در چارچوب قانون و صرفا در حد حرف و وعده نباشد و حتما اجرایی شود.
دوم اینکه خود مرحوم مهاجریان از هرگونه ساخت و احداث تندیس و مجسمه به شدت گلایه داشتند و حتی به مجسمه شهید فهمیده خرده می گرفتند حال چگونه است که پیروان خود ایشان بر ساخت و نگهداری از این آلات بی روح اصرار می ورزند؟!
تازه ایشان از مخالفین سر سخت نامگذاری بلواری به اسم آقای شکیبی بودند و می‌گفتند بهتر اینست که خیابان‌ها و بلوار های ما به اسم اشخاصی چون شهید هاشمی نژاد نامگذاری شود!

بنظرم اصلا دلیلی نداره که هر کی از دنیا رفت سریع به نامش بلوار و مجسمه و چه و چه درست کنیم..
بنظر میرسد اینکارها بیشتر از روی عناد و لجبازی شکل می گیرد و غالب مردم به هیچ عنوان ایندست از کارها را نمی پسندند.