طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

مردم طبس پیشرو در رعایت اصول بهداشتی هستند

طبق آخرین رتبه بندی شهرستان های خراسان جنوبی از جهت شیوع کرونا بیرجند رتبه اول و طبس رتبه اول را دارد.

به گزارش طبس نیوز، دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: شهرستان بیرجند با میزان بروز تجمعی ۴۵۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رتبه اول میزان بروز تجمعی کرونا را به خود اختصاص داده است.

شریف زاده گفت: شهرستان بیرجند با میزان بروز تجمعی ۴۵۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رتبه اول را دارد.

وی افزود: پس از آن سربیشه با ۳۹۷ رتبه دوم، سرایان با ۳۷۵ رتبه سوم، بشرویه با ۳۶۳ در رتبه چهارم هستند.

وی عنوان کرد: درمیان و قاین با ۳۳۶ رتبه پنجم و ششم، طبس با ۳۳۲ رتبه هفتم، زیرکوه با ۲۲۹ رتبه هشتم، نهبندان با ۲۰۵ رتبه نهم، فردوس با ۱۸۳ رتبه دهم و خوسف با ۱۰۵ رتبه ۱۱ میزان بروز تجمعی کرونا را به خود اختصاص داده است.