دریاچه ارومیه جانی تازه گرفت

رسیدن به تراز اکولوژیک همان حد مطلوبی است که برای احیای دریاچه ارومیه، مدنظر کارشناسان است، اگرچه بارش‌های اخیر جان تازه‌ای به کالبد این دریاچه بخشیده، اما باید ۱۰ میلیارد متر مکعب آب به این دریاچه بریزد.

رسیدن به تراز اکولوژیک همان حد مطلوبی است که برای احیای دریاچه ارومیه، مدنظر کارشناسان است، اگرچه بارش‌های اخیر جان تازه‌ای به کالبد این دریاچه بخشیده، اما باید ۱۰ میلیارد متر مکعب آب به این دریاچه بریزد.

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.