آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۳۰ آذر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یک شنبه ۳۰ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه-رشته تاسیسات مکانیکی – پایه ۱۰ – -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ حسابداری -پایه ۱۲ – رشته حسابداری صنعتی – شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی- تبدیلات هندسی و شکل‌های مساوی پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی- معادله پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی- ضرب و تقسیم و جمع و تفریق رادیکال‌ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ پرورشی – نقش والدین در مدیریت و برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان در شرایط کرونا

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ فیزیک ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان.

ساعت ۱۵ عربی و زبان قران ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.