آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان چهارشنبه ۳ دی

ساعات پخش آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان در روز چهارشنبه ۳ دی ۹۹ از شبکه‌های آموزش، چهار سیما و قرآن سیما اعلام شد.

زمان پخش برنامه‌های مدرسه ایرانی در چهارشنبه ۳ دی ۹۹ به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠، دانش فنی پایه – پایه ۱۰ – رشته الکترونیک- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩، دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ -رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰، افترافکت – پایه ۱۲- رشته تصویر سازی -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵، مدل سازی پیراهن – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰، طراحی سر بند زنانه – پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰، مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰، بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، ادبیات فارسی-درس ۹ (نام هاو یادهادرس نصیحت امام) جلسه دوم پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، ادبیات فارسی- درس ۹ (نام‌ها و یاد‌ها درس نوجوان باهوش) قسمت دوم
پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، ادبیات فارسی – درس ۹ راز موفقیت قسمت دوم
پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠، پرورشی – طراحی مسیر تحصیلی و شغلی.

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰، شیمی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک.
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠، شیمی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک.
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، شیمی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک.
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵، ریاضی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک.
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰، فیزیک یک – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک.

شبکه ۴ سیما
ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت‌۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف سیما:
ساعت ۸:۰۰، علوم و معارف قرانی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری.
ساعت ۸:۳۰، احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری.
ساعت۱۱، درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰، درس آموزش قرآن پنجم دبستان.
ساعت۱۵، آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰، دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری.

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.