جدول زمانی آموزش تلویزیونی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ حسابداری تکمیلی -رشته حسابداری -پایه ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ استاندارد کورل دراو- رشته گرافیک رایانه- پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ مهارت‌های شناختی – رشته تربیت کودک – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ نصب دستگاه‌های خانگی -رشته الکترونیک – پایه ۱۲ – -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ مونتاژ و دمونتاژ SMD – رشته الکترونیک – پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی – درس پنجم پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی – حل تمارین درس پنجم پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی – درس چهارم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان- امنیت، اعتبار و سلامت سنجش

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی – پایه ۱۰- مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۳- پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳ -پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۰.۱۵ درس زبان ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت ۱۵ پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.