جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۵ بهمن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه پنجم بهمن ۹۹ اعلام شد.

  برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارم بهمن ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ فرم‌ها در php رشته تولید و توسعه پایگاه‌های اینترنتی پایه ۱۲ شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ حسابداری صنعتی پایه ۱۲ رشته حسابداری شاخه کاردانش

ساعت ۹تا ۹:۳۰ طراحی و ساخت مبلمان اداری پایه ۱۱ رشته صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ایده پردازی لباس اقوام پایه ۱۲ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ برش، و دوخت یقه آرشال پایه۱۱ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی حجم‌های هندسی و محاسبه حجم‌های منشوری پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ریاضی شکل‌های هم نهشت پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی چند اتحاد دیگر تجزیه و کاربرد‌ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ پرورشی برنامه ریزی درسی

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی یک پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۲۵ ریاضی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه ۴:
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸ درس دین و زندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱ پایه۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱:۴۵روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس آمار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما:
ساعت ۸:۰۰ اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت۱۵ عربی و زبان قران ۳ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + هفت =