عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود


رئیس جمهور در بازگشت از سفر تاجیکستان گفت: یکی از ابعاد این سفر اجرایی کردن سیاست خارجی دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی بود که شاهد فصل نوینی از روابط با کشور تاجیکستان خواهیم بود.

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + شانزده =