مدرسه تلویزیونی ایران روز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰

پخش مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه های آموزش، قرآن و امید بدین شرح است.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ۸:۳۰ رشته ساختمان – پایه۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:٣٠ تا٩ رشته الزامات محیط کار – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ رشته گرافیک – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ امور دامی – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ خیاطی – پایه ۱۰- شاخه کاردانش

ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰ معرق روی چوب – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی پایه نهم

ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ هنر پایه هشتم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰ زیست شناسی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰ فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰زیست شناسی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:
ساعت۸ درس اخلاق اسلامی۳ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰ تاریخ اسلام۳ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱ درس آموزش قرآن پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۲۰درس هدیه‌های آسمانی پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵درس عربی، زبان قران۳ رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس پیام‌های آسمان (پایه هفتم)


شبکه امید:

دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ مدیریت خانواده و سبک‌زندگی پایهدوازدهم ، مشترک همه رشته

ساعت ۱۱:۰۰انسان و محیط زیست پایه یازدهم، مشترک همه رشته‌ها دروس فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۲:۰۰دانش فنی پایه تربیت کودک پایه یازدهم و دوازده تربیت کودک

ساعت ۱۲:۳۰ فیزیک پایه دهم و یازدهم ، مشترک همه رشته‌ها

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + شانزده =