اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت انتخاب شدند

اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت انتخاب شدند

به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با صدور احکام جداگانه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعضای اصلی و علی البدل هیئت‌های تجدید نظر و بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، ستاد وزارتخانه ، سازمان و شرکتهای تابعه به مدت ۳ سال تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری دراحکام صادر شده ، مصیب محمدیان شمالی را به عنوان عضو اصلی هیات تجدید نظر(۴) رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن وتجارت و سید محمد مسیح حبیبی، حسین افشاری و منوچهرانجم روز را به عنوان اعضای اصلی هیات تجدید نظر (۳) رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن وتجارت و محمد شفیعی پور و علی تشنه دل را به عنوان اعضای اصلی هیات بدوی(۳)رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن وتجارت را تعیین کرده است.

وزیرصنعت، معدن وتجارت همچنین مهردادصباغی را به عنوان عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و اسماعیل صیامی را به عنوان عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت دخانیات ایران و سعید معینیان را به عنوان عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورو محسن یاروالی را به عنوان عضو علی البدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان توسعه و ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منصوب کرده است.

وی در بخش دیگری ازاین انتصابات سید علیرضا موسوی را به عنوان عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ذغال سنگ پرورده طبس و عباس  چمنزاری را به عنوان عضو علی البدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ذغال سنگ پرورده طبس و حسین گندمی ثانی را به عنوان عضواصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ذغال سنگ پرورده طبس و عباس بابازاده ذزفولی رابه عنوان عضواصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت فولاد خوزستان و مهدی طالبی را به عضواصلی هیائ بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت احداث صنعت منصوب کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 15 =