قیمت بلیط قطارها + جدول

قیمت بلیط قطار تهران – طبس

قیمت بلیط قطار تهران-طبس:

نام قطار

بها بلیت تومان

سازمان قطار

تهران – طبس

۱۶۵۰۰

درجه یک شش تخته

قیمت بلیط برای دیگر شهر ها در ادامه…

نام قطار

بها بلیت تومان

سازمان قطار

ترن ست مشهد ۱

۳۳۰۰۰
تندرو پردیس

ترن ست مشهد ۲

۳۳۰۰۰
تندرو پردیس
توربوترن مشهد

۱۹۱۰۰ – ۲۰۹۰۰- ۲۶۰۰۰

تندرو اتوبوسی

تهران- سمنان

۴۵۰۰

اتوبوسی ارم

عادی مشهد

۸۲۰۰ – ۱۱۵۰۰

درجه ۲ شش صندلی –اتوبوسی

سمنان – مشهد

۴۵۰۰ – ۹۵۰۰

درجه ۲ شش صندلی – درجه یک ۴ تخته

شاهرود – مشهد

۳۱۰۰۰ – ۷۰۰۰

درجه ۲ شش صندلی – درجه یک ۴ تخته

تهران – نیشابور

۴۸۰۰ – ۷۲۰۰

درجه ۲ شش صندلی – درجه یک ۶ تخته

تهران – خواف

۶۵۰۰ – ۹۴۰۰

درجه ۲ شش صندلی – درجه یک ۶ تخته

تهران – طبس

۱۶۵۰۰

درجه یک شش تخته

ف ۵ مشهد

۳۱۰۰۰

درجه یک ۴ تخته سیمرغ

ف ۶ مشهد

۳۱۰۰۰

درجه یک ۴ تخته سبز

ف ۷ مشهد

۳۰۲۰۰

درجه یک ۴ تخته غزال بنیاد

ف ۸ مشهد

۳۰۲۰۰
درجه یک ۴ تخته غزال وانیا ریل

تبریز- مشهد ۱

۱۴۵۰۰-۴۰۰۰۰

درجه یک ۴ تخته – درجه یک ۶ تخته

ترن ست زنجان

۸۵۰۰
تندرو پردیس
توربوترن مشهد

۱۹۱۰۰ – ۲۰۹۰۰- ۲۶۰۰۰

تندرو اتوبوسی

تهران- سمنان

۴۵۰۰

اتوبوسی ارم

سمنان – مشهد

۲۴۰۰۰

درجه یک ۴ تخته سبز

شیراز- مشهد

۴۵۶۰۰

درجه یک ۴ تخته پلور سبز

تهران – شیراز

۳۰۰۰۰

درجه یک ۶ تخته

اصفهان-بندرعباس
۲۱۰۰۰

درجه یک ۶ تخته

یزد – بندرعباس

۱۶۵۰۰

درجه یک ۶تخته

اصفهان

۷۴۰۰

درجه یک ۶ تخته

خرمشهر – اهواز

۵۵۰۰
اتوبوسی

کرمان – مشهد

۳۰۸۰۰

درجه یک ۴ تخته غزال بنیاد

بنرعباس – مشهد

۴۲۲۰۰

درجه یک ۴ تخته غزال سیر کوثر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 3 =