اعتبارات بهداشت و درمان طبس به خراسان جنوبی واگذار شد – طبس نیوز

اعتبارات بهداشت و درمان طبس به خراسان جنوبی واگذار شد

با موافقت دولت ،اعتبارات هزینه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی بیرجند انتقال یافت.

طبس نیوز:با موافقت دولت ،اعتبارات هزینه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی بیرجند انتقال یافت.

به گزارش طبس نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیئت وزیران بنابه پیشنهاد معاونت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد بند (ب)ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- اعتبارات هزینه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یزد به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی بیرجند موافقت کرد.
براین اساس ،اعتبارات هزینه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس را به شرح زیر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یزد،شهید صدوقی-بهداشت و درمان به شماره طبقه بندی (۱-۱۲۵۵۰۰)کسر و به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی بیرجند-بهداشت و درمان به شماره طبقه بندی (۱-۱۲۴۱۰۱) انتقال یافت.

شماره طبقه بندی
عنوان     مصوب ۱۳۹۲(قانون)     بعد از تغییرات
حقوق ومزایای مستمر     سایر     جمع     حقوق ومزایای مستمر     سایر     جمع
۱۲۵۵۰۰-۱     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی یزد،شهید صدوقی-بهداشت و درمان     ۶۲۰۷۹۰     ۲۹۵۱۶۰     ۹۱۵۲۳۹     ۵۶۴۸۲۹     ۲۶۰۴۱۰     ۸۲۵۲۳۹
۱۲۴۱۰۱-۱     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی بیرجند-بهداشت و درمان     ۳۲۸۹۹۴     ۲۳۹۵۹۳     ۵۶۸۵۸۷     ۳۷۴۲۴۴     ۲۷۴۳۴۳     ۶۵۸۵۸۷

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =