بیماری زنگ زرد در کمین مزارع گندم و غلات – طبس نیوز

بیماری زنگ زرد در کمین مزارع گندم و غلات

بیماری زنگ زرد بیماری است که کشاورزان آن را به عنوان بیماری زردی در مزارع گندم و غلات می‌شناسند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به کانون‌های شیوع این بیماری در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: درمیان، گزیک و طبس کانون این بیماری‌ها در استان است.

طبس نیوز: بیماری زنگ زرد بیماری است که کشاورزان آن را به عنوان بیماری زردی در مزارع گندم و غلات می‌شناسند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به کانون‌های شیوع این بیماری در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: درمیان، گزیک و طبس کانون این بیماری‌ها در استان است.

به گزارش طبس نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیماری زنگ زرد در کمین مزارع گندم و غلات این استان است گفت: مقابله با آفت بیماری زنگ زرد در خراسان جنوبی نیازمند تخصیص اعتبارات است.

هادربادی گفت: امسال با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش بارندگی و رطوبت احتمال شیوع بیماری وجود داشته و نیازمند برنامه های مقابله و کنترل است.

وی افزود: برای کنترل و مدیریت این بیماری در سطح استان اعتبارات استانی و مدیریت بحران باید پیش بینی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه ارقام موجود در استان هم اکنون ارقام حساس است، افزود: از مهمترین راهکارها برای کنترل و مبارزه با بیماری زنگ زرد استفاده از ارقام مقاوم است.

وی افزود: این بیماری به عنوان تاول هایی بر روی ساقه های گیاه بوجود آمده و تبدیل به پودر می شود که با وزش باد به سایر مناطق نیز گسترده می شود.

هادربادی با اشاره به اینکه این بیماری پارسال به دلیل خشک بودن هوا و بارندگی کم، شایع نشده است، افزود: امسال امکان شیوع این بیماری به دلیل رطوبت بالا وجود دارد که به دلیل سرعت انتشار بالا باید جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه سال های ۸۹ و ۹۰ این بیماری در استان شایع شده است، افزود: در این راستا ۶۰۰ هکتار مبارزه با این بیماری انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به کانون های شیوع این بیماری در شهرستانها اشاره کرد و گفت: درمیان، گزیک و طبس کانون این بیماری ها در استان است.

هادربادی با اشاره به اینکه این بیماری به محض کمترین بارندگی شایع می شود افزود: اسفدن و مرکز قاین، مود و مرکز سربیشه، چاهداشی و نئهبندان، و عشق آباد طبس از جمله مناطقی است، که به عنوان آلودگی این بیماری در استان شناسایی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =