کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نباید بازیچه سیاست‌بازان قرار گیرد/اظهارنظر درمورد کنوانسیون‌ها برای اعضای مجمع هم راحت نیست

کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نباید بازیچه سیاست‌بازان قرار گیرد/اظهارنظر درمورد کنوانسیون‌ها برای اعضای مجمع هم راحت نیست

کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نباید بازیچه سیاست‌بازان قرار گیرد/اظهارنظر درمورد کنوانسیون‌ها برای اعضای مجمع هم راحت نیست لینک منبع خبر

سوانح هوایی اخیر هواپیماهای بویینگ گمانه‌زنی‌ها را در رابطه با اشکال سیستم فرمان خودکار این هواپیماها افزایش داد

دو هواپیمای بویینگ ۷۳۷ مکس در فاصله زمانی کمتر از ۶ ماه دچار سانحه شدند که این موضوع سوالاتی را در ارتباط با سیستم خودکار…