بابت مشقت های این دو ماه از مردم عذرخواهی میکنم

بابت مشقت های این دو ماه از مردم عذرخواهی میکنم

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس گفت: از همه مشقت هایی که مردم در این دو ماه کشیدند و برای در خانه ماندن و قرنطینه کردن و سختی هایی که برای خود و فرزندانشان داشتند عذرخواهی میکنم و از همه تشکر میکنم.

کرونا را خاطره کنید

کرونا را خاطره کنید

مسئول خانه فرهنگ شهرداری طبس گفت: این مجموعه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خویش در نظر دارد نسبت به ثبت و نشر خاطرات همشهریان عزیز طبسی از دوران مبارزه با ویروس کرونا، اقدام نماید .