بیشتر مشکلات اقتصادی ناشی از بی تدبیری است

بیشتر مشکلات اقتصادی ناشی از بی تدبیری است

امام جمعه طبس با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و آغاز تغییرات در دولت گفت: دولت این تغییرات را با تغییر رئیس بانک مرکزی آغاز کرد، بخشی از مشکلات متاثر از جنگ اقتصادی دشمن است اما متاسفانه بیش از آن بی تدبیری است که مشکلات را به وجود می‌آورد.

منطقه طبس گرمسیری نه، بلکه داغسیری است/ قطعی برق در طبس تجدید نظر شود

منطقه طبس گرمسیری نه، بلکه داغسیری است/ قطعی برق در طبس تجدید نظر شود

امام جمعه طبس گفت: منطقه طبس گرمسیری نیست، داغسیری است این موضوع را در استان، مدیر کل و نماینده محترم پیگیری کنند و دستور اکید دهند که موضوع در شهرستان طبس سر و سامان پیدا کند.

آمریکا با هدف مذاکره مجدد از برجام خارج شد/ رییس جمهور ما مذاکره با آمریکا را دیوانگی می‌داند

آمریکا با هدف مذاکره مجدد از برجام خارج شد/ رییس جمهور ما مذاکره با آمریکا را دیوانگی می‌داند

امام جمعه موقت طبس گفت: آمریکا به این امید که دوباره فشار بیاورند و ایران را پای مذاکره بنشانند از برجام خارج شد، ما تاکنون سیاست سرسختانه و ایستادگی داشتیم.